Velkommen til Hembre Grus AS

Om oss

Hembre Grustak ligger i Hegra i Stjørdal kommune og er et stort grustak med moderne utstyr for å hurtig kunne betjene kundenes behov.


Fra vårt grustak kan vi levere de fleste typer grus og fyllmasse slik som Filler – Pussand – Strøsand – Støpesand – Rundsingel – Hagesingel – Gårdssingel – Grøftesingel og Samfengt. Hernes AS (50%) eier selskapet sammen med Vikaune Fabrikker AS (50%).

Vi er sertifiserte opp mot kontrollrådet for levering av materialer til betongformål iht. NS-EN 12620, og til asfaltformål iht. NS-EN 13043. I tillegg produserer vi materialer egnet til ubundet bruk iht. NS-EN 13242.

"På sørsiden av Stjørdalselva i Hegra la innlandsisen igjen enorme grusmasser. Forekomstene har blitt til betongkonstruksjoner på både Kimen kulturhus og kontrolltårnet på Værnes" 

Kontakt oss

Adresse

Ingstadveien

7520 Hegra

Epost
Telefon